Dobrý deň, táto webová stránka používa nevyhnutné súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Viac o cookies.
Plánovaná dovolenka na ambulancii
v termíne od 15.7.2024 do 26.7.2024
viac info
Ambulancia všeobecného lekára pre  dospelých

Všeobecný lekár

Sub Title Icon

Všeobecný lekár

MUDr. Petra Kalúzová

V roku 2023 atestovala v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých na Katedre všeobecného lekárstva na SZU v Bratislave.
  • 10 rokov skúseností
  • Prax na špecializovaných ambulanciách
  • Profesionálny prístup
  • Pravidelne sa vzdeláva a zúčastňuje sa na akreditovaných podujatiach.
Viac o lekárovi
Sub Title Icon

Vyšetrenia a služby

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Jedinečnosť ambulancie spočíva v komplexnom a individuálnom prístupe k pacientom. Zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť prostredníctvom efektívnej diagnostiky a kvalitného prístrojového vybavenia, ako EKG, ABI (členkovo-ramenný index), tlakový holter, CRP, FOB (detekcia krvi v stolici). Pacientom sa snažíme vyhovieť v čo najväčšej miere. Objednávanie na presný čas, kratšie čakacie doby k špecialistom či služby recepcie sú samozrejmosťou. Spokojnosť a zdravie zákazníka patrí medzi naše priority, preto sú akútni pacienti uprednostnení. Naším pacientom sa stávate podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s našou ambulanciou.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Service Icon

V príjemnej a novo zariadenej ambulancii poskytujeme starostlivosť v nasledovných oblastiach:

komplexná starostlivosť v rámci všeobecného lekárstva hradená zo zdravotného poistenia
štandardné aj nadštandardné služby a výkony
preventívna prehliadka, interné predoperačné vyšetrenie
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pre rôzne účely (kúpeľná liečba, vodičský preukaz, pre zamestnávateľa a pod.)
výkony pre komerčné poisťovne
podávanie injekcií, Infúzna liečba, povinné a odporúčané očkovanie
prístrojové vybavenie na vysokej úrovni – EKG, ABI (členkovo-ramenný index), tlakový holter, CRP, FOB (detekcia krvi v stolici)
ďalšie vyšetrenia funkčnej a laboratórnej diagnostiky
ePN, eRecept, telefonická a mailová komunikácia, aktívny prístup
Sub Title Icon

zazmluvnené poistovne

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

cenník pre samoplatcov

Cenník a dotazník

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Naša ambulancia

Výnimočnosť našej ambulancie praktického lekára spočíva vo fúzii ambulancie so súkromným rádio diagnostickým zariadením.